(06.02.2008) Varas iestādes Burmā velti cīnās ar šīs filmas nelicenzēto kopiju izplatīšanos – runa ir par kārtējo Silvestra Stalones filmu par kareivi Rembo, kuras sižetā darbība norisinās tieši šajā valstī. Burmas militārais režīms filmā ir attēlots negatīvā tēla aspektā, tāpēc filma īsā laikā ir kļuvusi gandrīz par revolūcijas priekšvēstnesi. Nedaudz pārveidots citāts no filmas teksta ceļo no mutes mutē: “Dzīvo dēļ nekā, mirsti par kaut ko” (Live for nothing, die for something). Informācija par filmu: Rambo (2008). Bet tagad parunāsim mazliet par filmas priekšvēsturi.

Raudzīt plašāk…