Koķe un studenti

Studenti1 saka Koķei2: http://tv.delfi.lv/video/9BRyBeeD/

Koķe atbild studentiem: http://foto.delfi.lv/picture/579903/

Zīmīga un reizē visai tipiska situācija…

________

1 izmirstoša sociālā kategorija Latvijā 21. gadsimtā
2 Izglītības un zinātnes ministre Latvijā (ZZS)

Leave a Reply

Your email address will not be published.