Atradu loģikas priekšmeta pierakstu kladē (neesmu pārliecināts, ka zinu teikt, kamdēļ to šķirstīju) kādu šī paša mācību priekšmeta pamatdefinīciju iedvesmotu frāzi, ko tālākā pagātnē tiku sadomājis, fiksējis un nu realizēju:

“Dzīvot būtu daudz vieglāk, ja mēs vienmēr spētu atcerēties, ka apkārtējie iedalās nezvēros un necilvēkos.”