Īsta sieviete

Īsta sieviete1 pat baznīcā teiks nevis “Jā”, bet “Varbūt”.
_______
1 īsts kā tipiskā, nevis ideālā apzīmējums

2 Comments

  1. Eli

    …viņa var pielietot arī “iespējams” – , protams, gadījumam piedienīgā pozitīvi optimistisku intonācijā. “Varbūt” ir tāds 50/50… katrā ziņā es izvēlētos “iespējams”! ;)

Leave a Reply

Your email address will not be published.